Priestorové modulové lešenie

Info

Priestorové lešenie je systémovým lešením s rozmermi podláh 0,73m, 1,09m, 1,57m, 2,07m, 2,57m, 3,07m. Existuje možnosť rozširovania lešenia vo všetkých smeroch, a zároveň optimálne prispôsobenie modulárneho lešenia povrchom s koplikovanými tvarmi, lepšie využitie potenciálu lešenia v porovnaní s inými typmi lešení. Vo vertikálnej polohe môže byť poloha prvkov upravená v každých 0,5m. Lešenie sa využíva hlavne v priemysle, ako aj pri montáži výťahových šácht, nosné konštrukcie pre reklamy, pódia, televízne kamerové stanoviska. Nosnosť lešenia je od 3kN/m2 až do 6kN/m2.

Výhody

  • Ľahká montáž a demontáž
  • Flexibilita
  • Kombinovateľnosť s fasádnym lešením
  • Variabilita
  • Bezpečnosť

Referencie

Certifikát a návod na montáž lešenia

Modulové lešenie   Modulárne lešenie ROTAX plus: návod na montáž